Recuperar

El patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana és de tots i per a tots. L’hem de recuperar. Tornar la sensibilitat que el temps ha erosionat. Per este motiu, en la Fundació Hortensia Herrero donem suport a iniciatives que ajuden a millorar el nostre passat per a disfrutar-ne ara i continuar deixant-lo de llegat per al futur.

Compartir

Sensibilitat entesa com a pintura, dansa, escultura, arquitectura i qualsevol disciplina artística que ajude a impulsar la cultura valenciana en l’àmbit nacional i internacional.

desenvolupar

Els jóvens són el futur de la Comunitat Valenciana. Ells són el nostre patrimoni pròxim. Per este motiu, impulsem projectes i iniciatives que treballen la formació i el coneixement de l’art en tots els col·lectius socials.