Restauració

El patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana és de tots i per a tots. Per este motiu, en la Fundació Hortensia Herrero donem suport a iniciatives que ajuden a recuperar el patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana, perquè es convertisca en un referent. Millorar el nostre passat per a disfrutar-lo en un present i continuar deixant-lo de llegat per a un futur.

Dansa

Donar suport a iniciatives relacionades amb la dansa, amb l’objectiu d’impulsar la formació i el coneixement d’esta disciplina, a través dels projectes “Campus Internacional València Dansa”, gala “Som Art” i “Ballet Val+”.

Art contemporani

Compartir la sensibilitat artística, entesa com a pintura, escultura, arquitectura i qualsevol disciplina artística que ajude a impulsar la cultura a nivell nacional i internacional.

Centre d'art

Hortensia Herrero

La Fundació Hortensia Herrero treballa en la rehabilitació del Palau Valeriola per a construir el futur Centre d’Art Hortensia Herrero, amb l’objectiu d’augmentar la sensibilitat per l’art contemporani en la societat de la Comunitat Valenciana.