Pintures de l’església de Sant Nicolau

L’Arquebisbat de València i la Fundació Hortensia Herrero van firmar un acord per a restaurar les pintures murals i les escultures de la nao central de l’església de Sant Pere Màrtir i Sant Nicolau bisbe. La Universitat Politècnica de València va ser l’encarregada de dur a terme els treballs, que suposen la conservació d’un dels béns de major interés artístic i cultural de la Comunitat Valenciana. La intervenció la va dur a terme un equip d’especialistes del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals, dirigits per la catedràtica Pilar Roig.

Els treballs van començar amb un estudi previ que analitzava l’estat de conservació dels frescos i de la resta de l’ornamentació de la nau de l’església. En este document, els especialistes van parlar d’un “preocupant deteriorament en tot el conjunt”. En concret, “les pintures, que daten de finals del segle XVII, patien un enfosquiment generalitzat de tota la superfície, tenien part de la seua policromia alterada, zones blanquinoses i taques irregulars”.

Juntament amb el procés de restauració pictòrica es va dur a terme l’enfortiment arquitectònic del temple en els punts de cobertes, estructura i algunes parts dels exteriors de l’església. Estes obres, dirigides per l’arquitecte Carlos Campos, van anar a càrrec de l’empresa EMR (Estudio Métodos de la Restauración).

Ambdós actuacions van suposar la segona fase d’una restauració general que va començar l’any 2012, quan es van rehabilitar les fatxades neogòtica i la de la capella de la Comunió (d’estil barroc) i es van restaurar les vidrieres del temple.