Pròximament… església dels Sants Joans

El mes de gener de 2019 es va firmar l’acord entre la Fundació Hortensia Herrero i l’Arquebisbat de València per a la restauració de l’església dels Sants Joans, declarada Monument Històric Artístic Nacional per Decret de 21/02/1947.

La intervenció es desenvoluparà en dos plans. D’una banda, es durà a terme la restauració de les pintures al fresc de la volta del temple, obra d’Antonio Palomino, que serà a càrrec de l’equip dirigit per la catedràtica Pilar Roig, professora del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals i investigadora de l’Institut Universitari de Restauració del Patrimonio de la UPV. D’altra banda, la intervenció arquitectònica té l’objectiu d’esmenar les deficiències estructurals i constructives per a garantir la conservació de l’edifici, incloent-hi les façanes. Este treball serà dirigit per l’arquitecte Carlos Campos.

El pressupost de la intervenció és de sis milions d’euros i se’n farà càrrec la Fundació Hortensia Herrero. L’execució efectiva de la intervenció arrancarà en l’últim trimestre de l’any 2020 i conclouran en 2024.