Església dels Sants Joans

Al juny de 2021 van començar les obres de restauració de l’Església dels Sants Joans, declarada Monument Històric Artístic Nacional per Decret de 21/02/1947, gràcies a l’acord signat en 2019 entre la Fundació Hortensia Herrero i l’Arquebisbat de València.

La intervenció es desenvolupa en dos plans. D’una banda, es duu a terme la restauració de les pintures al fresc de la volta del temple, obra d’Antonio Palomino, que és a càrrec de l’equip dirigit per la catedràtica Pilar Roig, professora del departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals i investigadora de l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la UPV. D’altra banda, es desenvolupa la intervenció arquitectònica que té per objectiu esmenar les deficiències estructurals i constructives per a garantir la conservació de l’edifici, incloent les seues façanes. Aquest treball és dirigit per l’arquitecte Carlos Campos.

El pressupost de la intervenció ascendeix a sis milions d’euros i és a càrrec de la Fundació Hortensia Herrero. La  intervenció conclourà en 2024.