Arranquen les obres de restauració de l’església dels Sants Joans de València

Les obres per a restaurar i rehabilitar l’església dels Sants Joans, declarada Monument Històric Artístic Nacional pel Decret de 21/02/1947, han arrancat este matí, una vegada aprovat el projecte, i s’han dut a terme els treballs previs pertinents. Esta intervenció es du a terme gràcies a l’acord firmat fa dos anys entre l’Arquebisbat de València i la Fundació Hortensia Herrero.

La intervenció es desenvoluparà en dos plans. D’una banda, es portarà a terme la restauració de les pintures al fresc de la volta del temple, obra d’Antonio Palomino, que serà a càrrec de l’equip dirigit per la catedràtica Pilar Roig, professora del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i investigadora de l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la UPV.

D’altra banda, la intervenció arquitectònica té per objectiu esmenar les deficiències estructurals i constructives per a garantir la conservació de l’edifici, incloent-hi les façanes. Este treball serà dirigit per l’arquitecte Carlos Campos.