La capella de la Comunió de Sant Nicolau també serà restaurada

L’Arquebisbat de València i la Fundació Hortensia Herrero han firmat un conveni per a continuar les millores de l’església de Sant Nicolau. Després de la restauració de les façanes i les vidrieres, en una primera actuació, i la restauració dels frescos, el temple del carrer Cavallers veurà ara restaurada la capella de la Comunió.

El pressupost d’esta intervenció és d’un milió d’euros i se’n farà càrrec la Fundació Hortensia Herrero, que ja va assumir els costos de les intervencions anteriors. Les obres arrancaran en les pròximes setmanes i està previst que acaben abans de final d’any.

Foto 1

L’equip de rehabilitació, a més, serà el mateix. L’empresa EMR, dirigida per Carlos Campos, es farà càrrec de la rehabilitació estructural. Pel que fa a la part pictòrica, l’encarregat de renovar la seua imatge serà l’equip de restauradors, coordinat per la catedràtica i investigadora de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV, Pilar Roig.

“La restauració de la capella de la Comunió de l’església de Sant Nicolau complementa les intervencions que ha dut a terme la Fundació Hortensia Herrero entre els anys 2012 i 2016. Les obres tenen l’objectiu assegurar les condicions òptimes de conservació dels elements decoratius i pictòrics de la capella una vegada restaurats, així com la recuperació dels finestrals de la façana gòtica de la zona de la plaça de Sant Nicolau”, explica l’arquitecte Carlos Campos.

Ítalo Mazzoleni, arquitecte de l’equip de l’estudi de Carlos Campos, va explicar en la roda de premsa de presentació que “els problemes que es proposa resoldre corresponen principalment a garantir la impermeabilització de la coberta i resoldre les humitats procedents del sòl. Ambdós han produït importants danys en els revestiments interiors dels murs i de les pintures de les petxines”. Mazzoleni va matisar que els treballs “tenen l’objectiu de millorar les condicions de la coberta i dels espais interiors, i també actuen sobre aspectes de l’estructura de fusta de la coberta”.

Finalment, va apuntar que “un altre espai a intervindre correspon a la façana gòtica que hi ha cap a la plaça de Sant Nicolau, on es proposa la restauració d’esta, de manera que es recuperen els dos finestrals gòtics existents en este parament”.

Si en l’anterior actuació prevalia l’aspecte pictòric, la intervenció que es farà en la capella de la Comunió destacarà també la part arquitectònica i estructural, ja que es restauraran els paràmetres verticals, voltes i arcs, a més de la coberta i els paviments d’esta.

Pilar Roig, per la seua part, ha assenyalat que, pel que fa a la part pictòrica, “pràcticament tots els àmbits decoratius de la capella estan danyats a causa de la humitat. Cal corregir els problemes de filtracions i, una vegada fet això, es procedirà a les tasques pròpies de restauració. A més dels processos de neteja i consolidació dels elements decoratius es reintegraran el que falta de pintura”.