Missió
La cultura porta entre nosaltres centenars de milers d’anys. Parla de qui hem sigut. És el llegat més valuós que ens queda. Per este motiu, en la Fundació Hortensia Herrero impulsem accions socials que ajuden a compartir la sensibilitat, usant l’art i la cultura com a exemple, i com a manera de convertir la Comunitat Valenciana en un referent cultural.

Visió
En la Fundació Hortensia Herrero, el nostre objectiu és promoure l’interés, el coneixement i la sensibilitat per l’art i la cultura a través de projectes creats a la Comunitat Valenciana per artistes de tot el món.

Restauració de patrimoni
El patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana és de tots i per a tots. Per este motiu, en la Fundació Hortensia Herrero donem suport a iniciatives que ajuden a recuperar el patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana, perquè es convertisca en un referent. Millorar el nostre passat per a disfrutar-lo en un present i continuar deixant-lo de llegat per a un futur.

Dansa
Donar suport a iniciatives relacionades amb la dansa, amb l’objectiu d’impulsar la formació i el coneixement d’esta disciplina, a través dels projectes “Campus Internacional València Dansa”, gala “Som Art” i “Ballet Val+”.

Art contemporani
Compartir la sensibilitat artística, entesa com a pintura, escultura, arquitectura i qualsevol disciplina artística que ajude a impulsar la cultura a nivell nacional i internacional.

Centr d’Art Hortensia Herrero
La Fundació Hortensia Herrero treballa en la rehabilitació del Palau Valeriola per a construir el futur Centre d’Art Hortensia Herrero, amb l’objectiu d’augmentar la sensibilitat per l’art contemporani en la societat de la Comunitat Valenciana.

A partir del 14 de novembre, Maria i Silvia, dos de les escultures monumentals de l’artista que van estar exposades a la Ciutat de les Arts i les Ciències, viatgen a Elx perquè el públic continue disfrutant-ne.