Comença la intervenció estructural del palau dels Valeriola

Els treballs de rehabilitació del que serà el futur Centre d’Art Hortensia Herrero arriben a un dels seus moments més importants. Després de diversos mesos de treballs previs a l’interior del palau, hui han arrancat les obres en l’edificació denominada palau dels Valeriola, la façana del qual dóna al carrer de la Mar.

El conjunt d’edificis que conforma el palau dels Valeriola està sent sotmés des de fa ja més d’un any a un procés de rehabilitació integral amb l’objectiu de salvar i assegurar la seua estructura, recuperar el seu valor patrimoniali adaptar-lo a un nou ús cultural que prolongue la seua vida i la seua història.

Esta nova intervenció en l’edifici situat al costat del carrer del Mar se centrarà en dos aspectes. En primer lloc, es duran a terme les actuacions prèvies per a la consolidació, adequació i reparació dels elements existents amb valor patrimonial, per a la qual cosa es durà a terme una intervenció estructural en el mateix palau dels Valeriola, per mitjà d’actuacions en bigues estructurals originals de fusta, i també en elements existents de fàbrica. Al seu torn, en l’edifici del carrer Sant Cristóbal, s’executarà una construcció de tres altures, conservant la façana protegida i incorporant-la al nou projecte, i d’esta manera es respectarà la seua morfologia.

Els treballs de rehabilitació i transformació són a càrrec de l’estudi valencià ERRE arquitectura i la intervenció es prolongarà fins a 2023, data en la qual es preveu que la ciutat de València puga disposar d’este nou espai cultural.

Importants descobriments fins a hui

En estos primers mesos de treballs a l’interior del palau de Valeriola s’estan fent importants descobriments arqueològics. A més de part de l’antic Circ Romà de la ciutat de València, les ruïnes del qual es van descobrir durant les primeres actuacions que es van dur a terme, han eixit a la llum les ruïnes de l’antic barri jueu, el límit del qual es trobava a l’interior del palau.

En este sentit, s’ha descobert un forn tradicional amb un important valor històric i arquitectònic que podria pertànyer a la jueria i, per tant, podria datar del segle XIV. Segons explica Tina Herreros, arqueòloga de l’equip de treball del Centre d’Art Hortensia Herrero “es maneja la hipòtesi, pel material ceràmic recuperat i l’estratigrafia, que es tracte d’un forn baixmedieval”.

A més, en un celler d’una de les estances del palau s’ha trobat una gerra del segle XIV-XV. Segons l’arqueòloga, “este utensili estava incrustat en el sòl, i normalment s’utilitzava com a sitja per a emmagatzemar aliment, possiblement gra”.

Sobre el palau dels Valeriola

El palau dels Valeriola és un edifici d’estil neoclàssicsituat al carrer del Mar que va ser construït a principis del segle XVII sobre les restes de l’antiga jueria de València. La intervenció integral en l’edifici preveu dotar l’espai d’art d’una superfície construïda de més de 3.500 metres quadrats per a poder dur a terme les seues activitats.

“El centre acollirà la col·lecció privada d’art de la senyora Hortensia Herrero, com ara exposicions temporals d’artistes de reconegut prestigi nacional i internacional. A més, comptarà amb una àmplia oferta cultural, així com conferències i diverses activitats promogudes per la mateixa Fundació Hortensia Herrero.

Amb esta nova infraestructura, la ciutat de València disfrutarà d’un nou espai dedicat a l’art contemporani i se sumaria així a la tendència d’altres ciutats europees, que disposen tant de museus públics com de fundacions privades sustentades per molt diversos mecenes.