LA CAPILLA DE LA COMUNIÓ DE SANT NICOLAU TAMBÉ SERÀ RESTAURADA

València, 3 de febrer de 2017. L’Arquebisbat de València i la Fundació Hortensia Herrero han firmat un conveni per a continuar amb les millores de l’Església de Sant Nicolau. Després de la restauració de les fatxades i vidrieres, en una primera actuació, i la restauració dels frescos, el temple del carrer Cavallers veurà ara restaurada la Capilla de la Comunió.

El pressupost d’esta intervenció ascendix a un milió d’euros i anirà a càrrec de la Fundació Hortensia Herrero, que ja va assumir els costos de l’anteriors intervencions. Les obres arrancaran en les pròximes setmanes i està previst que acaben abans de final d’any.

L’equip de rehabilitació, a més, serà el mateix. L’empresa EMR, sota la direcció de Carlos Campos, es farà càrrec de la rehabilitació estructural. Quant a la part pictòrica, l’encarregat de renovar la seua imatge serà l’equip de restauradors, coordinat per la catedràtica i investigadora de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV, Pilar Roig.

“La restauració de la Capilla de la Comunió de l’església de Sant Nicolau ve a complementar les intervencions realitzades per la Fundació Hortensia Herrero entre els anys 2012 i 2016. Les obres tenen per objectiu assegurar les condicions òptimes de conservació dels elements decoratius i pictòrics de la capella una vegada restaurats, així com la recuperació dels finestrals de la fatxada gòtica de la zona de la plaça de Sant Nicolás”, explica l’arquitecte Carlos Campos.

Italo Mazzoleni, arquitecte de l’equip de l’estudi de Carlos Campos, va explicar en la roda de premsa de presentació que “los problemes que es proposa resoldre corresponen principalment a garantir la impermeabilització de la coberta i resoldre les humitats procedents del sòl. Ambdós han produït importants danys en els revestiments interiors dels murs i de les pintures de les pechinas”. Mazzoleni va matisar que els treballs “tiene per objectiu la millora de les condicions de la coberta i dels espais interiors, escometent també aspectes de l’estructura de fusta de la misma.